Janina Hescheles „Weyssenhoffa”: wiersz napisany w 1943 roku w obozie pracy przymusowej Janowska.

Hescheles: „Weyssenhoffa“

 

 

Przy Weyssenhoffa 12 we Lwowie mieściło się więzienie, z którego wywożono na śmierć.