The Holocaust in the Galician Oil Belt

Kategorie: Artikel

Artikel; Zeitschriftenbeitrag

Kto zastrzelił Munio Badiana?

Munio Badian

Mundek (Munio) Badian był młodym, wysokim Żydem, o blond włosach w wieku około 20 lat, urodzonym w Drohobyczu. Według siostry Czesławy Galicy, jego rodzice posiadali dużą „gospodę“ na wsi [z powodu tłumaczenia nie wiadomo, czy chodzi o karczmę, czy o majątek rolny]. W 1939 r. Munio mieszkał z żoną Jentą i córką (ur. 1940 r.) w małej wsi Łąka (ukra.: Luka) koło Sambora. Po wkroczeniu Niemców w 1941 r. rodzina przeniosła się do Drohobycza. Jako żydowski robotnik przymusowy został przejęty przez Gestapo. Pracował jako pomocnik Naftalego Backenrotha (Bronickiego), który był osobą kontaktową gestapo do spraw zatrudniania Żydów. Scharführer SS Paul Behr traktował Badiana jako swojego „osobistego“ Żyda – dla Behra i innych gestapowców musiał zdobywać lub kupować różne rzeczy.

Czytaj więcej >  Weiterlesen

Who shot Munio Badian?

Munio Badian

Mundek (Munio) Badian was a young Jew, in his mid-20s, born in Drohobycz, blond, tall. According to his sister Czesława Galica, his parents owned a large “ business“ in the countryside [due to the translation it is unclear whether this means an inn or an agricultural property]. In 1939 Munio lived with his wife Jenta and daughter (born in 1940) in the small village of Łąka (ukr.: Luka) near Sambor. After the German invasion in 1941, the family moved to Drohobycz. As a Jewish forced labourer, he was obliged to work there by the Gestapo. He worked as an assistant to Naftali Backenroth (Bronicki), who was the Gestapo’s Jewish contact person for the labour deployment of Jews. The SS Scharführer Paul Behr treated Badian as his „Leibjuden“ – he had to get or buy various items for Behr and other Gestapo people.

read more >  Weiterlesen

Wer erschoss Munio Badian?

Munio Badian

Mundek (Munio) Badian war ein junger Jude, Mitte 20, in Drohobycz geboren, blond, groß gewachsen. Seine Eltern besaßen nach Aussage seiner Schwester Czesława Galica eine große „Wirtschaft“ auf dem Lande [aufgrund der Übersetzung ist unklar, ob damit ein Gasthaus oder ein Landwirtschaftsgut gemeint ist]. 1939 wohnte Munio mit seiner Ehefrau Jenta und Tochter (1940 geboren) in dem kleinen Dorf Łąka (ukr.: Luka) bei Sambor. Nach dem deutschen Überfall 1941 zog die Familie nach Drohobycz. Als jüdischer Zwangsarbeiter wurde er dort von der Gestapo verpflichtet. Er wirkte als Gehilfe für Naftali Backenroth (Bronicki), der der jüdische Ansprechpartner der Gestapo für den Arbeitseinsatz der Juden war. Der SS-Scharführer Paul Behr behandelte Badian als seinen „Leibjuden“ – für Behr und andere Gestapo-Leute musste er verschiedenste Gegenstände besorgen oder kaufen.

Weiterlesen

Hilde Berger – odcinek 4

ODCINEK 4 (1945-2011)

Ratunek i załamanie w Szwecji

W maju 1945 roku niemiecki reżim nazistowski musiał skapitulować. Ocalali Żydzi z fabryki Oskara Schindlera w Brünnlitz również zostali wyzwoleni. Wielu straciło wszystkich swoich krewnych, ale inni mieli jednak nadzieję na znalezienie swoich ocalałych krewnych i przyjaciół. Hilde Berger, jak większość, pojechała do Polski z nowymi dokumentami tożsamości, aby ich szukać. „Z dokumentami tożsamości mogliśmy podróżować za darmo i tym razem była to zupełnie inna podróż. Dwa ostatnie wagony były zarezerwowane dla nas, a Czesi napisali na nich dużymi literami: „Koncentrackis“. Na każdej czeskiej stacji ludzie przychodzili z kwiatami, owocami i innym jedzeniem i gratulowali nam przetrwania. Klimat zmienił się drastycznie po przekroczeniu polskiej granicy. Polacy podchodzili do pociągu, wpatrywali się w nas z zaskoczeniem i mówili: „Tak wielu z was zostało? Myśleliśmy, że Hitler skończył z wami wszystkimi.“ (Hesse, s. 56). Przez kilka tygodni na próżno poszukiwała w Krakowie krewnych. Słyszała opowieści o Żydach, którzy zginęli, gdy po powrocie próbowali odzyskać swoje sklepy, domy lub inne mienie. Była zdesperowana, bez nadziei i chciała tak szybko jak to możliwe opuścić Polskę.

Czytaj więcej >   Weiterlesen

29.8.2019: Vernissage / Wernisaż

Wiesia Jurasz, Cornelia Schmalz-Jacobsen [private]

Cornelia Schmalz-Jacobsen, Frau Dr. Glauning

Cornelia Schmalz-Jacobsen und Klaus Hasbron-Blume

Begrüßung durch Dr. Christine Glauning (Leiterin Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit)

Grußadresse Dr. Dagmar Pruin (Geschäftsfuehrerin Aktion Sühnezeichen Friedensdienste),

Es spricht: Cornelia Schmalz-Jacobsen (Zeitzeugin)

Cornelia Schmalz-Jacobsen und  Wiesia Jurasz

(Klaus Hasbron-Blume (Kurator)

 

Eröffnung der Ausstellung „Holocaust und Zwangsarbeit in Galizien“

Otwarcie wystawy „Holokaust i praca przymusowa w Galicji“

Opening of the exhibition „Holocaust and Forced Labor in Galicia“

Bericht / raport / report  Vernissage report (WJ)

Foto und Copyright:
private (1);
alle anderen: Andreas Schoelzel, Cuvrystr. 19, 10997 Berlin. Nutzung durch und für Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit frei. Veröffentlichung ist honorarpflichtig (zuzügl. MwSt) und Beleg . fon +4930 61609678. -NO MODEL RELEASE- Bei der Verwendung ausserhalb journalistischer Berichterstattung bitte vorher mit dem Autor Kontakt aufnehmen. Es wird grundsätzlich keine Einholung von Persönlichkeits-, Kunst- oder Markenrechten zugesichert, es sei denn, dies ist hier in der Bildbeschriftung ausdrücklich vermerkt. Die Einholung dieser Rechte obliegt dem Nutzer.]

book review: In fading light / Buchbesprechung: In schwindendem Licht

[DE] Unser Teammitarbeiter, Fotograf und Grafik-Designer, Christian Herrmann, hat ein neues Fotobuch herausgegeben: „In schwindendem Licht. Spuren jüdischen Lebens im Osten Europas.“ In der Online-Ausgabe des Nachrichtenmagazins der Spiegel erschien eine begeisterte Besprechung.

[EN] Our team member, photographer and graphic designer Christian Herrmann, has published a new photo book: „In fading light. Traces of Jewish life in Eastern Europe“. An enthusiastic review appeared in the online edition of the news magazine Der Spiegel.

bloodlands-fotos-der-spuren-juedischen-lebens-in-osteuropa-a-1229912.html

Thoughts about our Exhibition Gedanken zu unserer Ausstellung Nasza wystawa impulsem do zgłębienia historii

  
/English/
An article by Christel Wollmann-Fiedler about Boryslaw and Drohobycz in the Israel Nachrichten
In the spring of 2016, the exhibition „A History of Life and Death. The Holocaust in the Galician Oil Belt“ was shown in Tel Aviv. The occasion was the annual meeting of DBO, the Society of Survivors and their descendants from Drohobycz, Boryslaw and environment. The German journalist Christel Wollmann-Fiedler visited this exhibition at the University of Tel Aviv and wrote this sensitive and informative article.
/Deutsch/
Ein Artikel von Christel Wollmann-Fiedler über Boryslaw und Drohobycz in den Israel-Nachrichten
Im Frühjahr 2016 wurde die Ausstellung „Eine Geschichte von Leben und Tod. Der Holocaust im galizischen Erdölrevier“ in Tel Aviv gezeigt. Anlass war die Jahrestagung von DBO, der Gesellschaft der Überlebenden und ihrer Nachkommen aus Drohobycz, Boryslaw und Umgebung. Die deutsche Journalistin Christel Wollmann-Fiedler besuchte damals diese Ausstellung an der Universität Tel Aviv und schrieb dazu diesen einfühlsamen und informativen Artikel.
/Polski/
Artykuł Christel Wollmann-Fiedler o Borysławiu i Drohobyczu w Israel-Nachrichten
Wystawę „Historia życia i śmierci. Holokaust w Galicyjskim Okręgu Naftowym“ pokazano wiosną 2016 r. w Tel Awiwie. Okazją było doroczne spotkanie DBO, Towarzystwa Ocalałych i ich potomków z Drohobycza, Borysława i okolic. Niemiecka dziennikarka Christel Wollmann-Fiedler odwiedziła tę wystawę na Uniwersytecie w Tel Awiwie i napisała ten wyważony i pouczający artykuł.

Ukrainian report about the Helmrichs

[English]

The Ukrainian Jewish newspaper Hadashot reports about Eberhard and Donata Helmrich, Righteous among the Nations, and the revelation of the memorial plaque at his residential house in Drohobycz

[Deutsch]

Die ukrainisch-jüdische Zeitschrift Hadashot berichtet über Eberhard und Donata Helmrich, Gerechte unter den Völkern, und die Enthüllung der Gedenktafel an seinem Wohnhaus in Drohobycz

[український]

В день, когда нацистская Германия 76 лет назад принесла на территорию одной шестой части суши ужас, обернувшийся десятками миллионов смертей, — в Дрогобыче открыли мемориальную доску …майору Вермахта и члену НСДАП с 1932 года Эбергарду Гельмриху. И это символично, ведь этот уроженец Гамбурга, используя служебное положение, спас с женой Донатой сотни евреев от верной смерти, получив звание Праведников народов мира

Helmrich article