About us / Über uns / O nas / Про компанію

[English]

At the end of 2014 the cooperation in the multinational project, „Remembering together – across borders“ was established between a group of volunteers from

ASF Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Region Köln-Bonn, Germany (ARSP Action Reconciliation for Peace)

https://www.asf-ev.de/en/start/

https://www.facebook.com/RememberTogetherAcrossBorders/

DBO Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation, Israel

http://www.drohobycz-boryslaw.org/en/

https://www.facebook.com/groups/drohobycz.boryslaw/

FBK Fundacja Bente Kahan, Poland

http://fbk.org.pl/new/en/

https://www.facebook.com/fbkorgpl/

The intention is to launch a series of events and exhibitions in the Ukraine, Poland, Germany and Israel focusing on wartime Galicia:
 The Holocaust in the Boryslaw-Drohobycz area and throughout Galicia;
 The known and the nameless victims and survivors;
 The offenders such as the „Schutzpolizei“;
 The rescuers, such as the Beitzs and others.

[Deutsch]

Ende 2014 wurde die Zusammenarbeit in dem multinationalen Projekt, „Gemeinsam erinnern – über Grenzen hinweg“ vereinbart zwischen einer Gruppe von Freiwilligen aus den Sommercamps von

ASF Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Region Köln-Bonn, Germany

https://www.asf-ev.de/de/de/

https://www.facebook.com/RememberTogetherAcrossBorders/

DBO Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation, Israel

http://www.drohobycz.boryslaw.org.en

https://www.facebook.com/groups/drohobycz.boryslaw/

FBK Fundacja Bente Kahan, Poland

http://fbk.org.pl/new/de/projekte/

https://www.facebook.com/fbkorgpl/

Ziel ist es, eine Reihe von Aktivitäten und Ausstellungen in der Ukraine, Polen, Deutschland und Israel zu organisieren, die Galizien während des Zweiten Weltkriegs behandeln:

Der Holocaust in der Region Boryslaw-Drohobycz und Galizien;
 Bekannte und die namenlosen Opfer und Überlebenden;
 Täter wie die „Schutzpolizei“;
 Retter wie das Ehepaar Beitz und andere.

[Polski]

Pod koniec 2014 roku ustalono zasady współpracy, przy realizacji międzynarodowego projektu „Przywracać pamięć – ponad granicami”, grupy składającej się z:

wolontariuszy pracujących na letnich obozach

ASF, czyli Akcji Znak Pokuty Służby dla Pokoju, Region Kolonia-Bonn, Niemcy

https://www.asf-ev.de/de/en/

https://www.facebook.com/RememberTogetherAcrossBorders/

DBO Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation, Israel

http://www.drohobycz.boryslaw.org.en

https://www.facebook.com/groups/drohobycz.boryslaw/

FBK Fundacji Bente Kahan, Poland

http://fbk.org.pl/new/de/projekte/

https://www.facebook.com/fbkorgpl/

Celem jest organizowanie różnych działań i wystaw na Ukrainie, w Polsce, Niemczech i Izraelu dotyczących Galicji podczas II wojny światowej:

  • Holokaust w regionie Drohobycza, Borysławia i na terenie Galicji;
  • Znane i bezimienne ofiary i Uratowani
  • Sprawcy jak „Schutzpolizei”
  • Ratujący Żydów jak małżeństwo Beitz i in.

.