Ocaleni Żydzi, świadkowie żydowscy i świadkowie współczesni nieżydowscy

Berger, Hilde                    Krótka biografia Hilde Berger
Lipman, Józef                    Krótka biografia Józefa Lipmana 
Mayer
, Bernard                krótka biografia Bernard Mayer
Manusevych, David       krótka biografia Davida Manusevycha
Segal, Chaim                       krótka biografia Chaim Segal
Schreyer, Alfred               Krótka biografia Alfred Schreyer
Weliczker Wells, Leon  Krótka biografia Leona Weliczkera Wellsa