Ocaleni Żydzi, świadkowie żydowscy i świadkowie współczesni nieżydowscy

Berger, Hilde                            Krótka biografia Hilde Berger
Goldwasser, Aleksander   Krótka biografia Aleksandra Goldwassera
Hescheles, Janina                  Krótka biografia Janiny Hescheles
Lipman, Józef                           Krótka biografia Józefa Lipmana 
Mayer
, Bernard                      krótka biografia Bernard Mayer
Manusevych, David             krótka biografia Davida Manusevycha
Segal, Chaim                             krótka biografia Chaim Segal
Schnepf, Karoline                  krótka biografia Karoliny Schnepf
Schreyer, Alfred                     Krótka biografia Alfred Schreyer
Weliczker Wells, Leon        Krótka biografia Leona Weliczkera Wellsa