– Text / Tekst in Deutsch / English / Polski

Biographie der Woche: Sara Kessler und Jonas Kessler

Sara Kessler wurde in Boryslaw in Galizien geboren und lebte in Köln. Sie war Jüdin und wurde deshalb ausgegrenzt, dann vertrieben und schließlich in Auschwitz ermordet: Ein jüdisches, ein galizisches, ein deutsches, ein europäisches Schicksal…

read more / Czytaj więcej > 

Ihr Sohn, Jonas Kessler, in Köln geboren, wurde im Konzentrationslager Plaszow (bei Krakau) erschossen

Kurzbiographien: Sara Kessler      Jonas Kessler

Biography of the week: Sara Kessler and Jonas Kessler

[EN] Sara Kessler was born in Boryslaw in Galicia and lived in Cologne. She was Jewish and was therefore marginalized, then expelled and finally murdered in Auschwitz: A Jewish, a Galician, a German, a European destiny….

Her son, Jonas Kessler, born in Cologne, was shot dead in the Plaszow concentration camp (near Krakow).

short biographies: Sara Kessler EN     Jonas Kessler EN

Biografia tygodnia: Sara Kessler i Jonas Kessler

[PL] Sara Kessler urodziła się w Borysławiu i mieszkała w Kolonii. Była Zydówką i została wykluczona, potem wypędzona i ostatecznie zamordowana w Auschwitz. Zydowski, galicyjski, niemiecki, europejski los….
Jej urodzony w Kolonii syn Jonas został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Płaszowie pod Krakowem.

Krótkie biografie:  Sara Kessler PL   Jonas Kessler PL

Photos: Yad Vashem (4), Hasbron-Blume (2)