Former Synagogue 2011

Miejskie Centrum Kultury / Municipal Cultural Centre / Städtisches Kulturzentrum

Dawna Synagoga / Former Synagogue / Ehemalige Synagoge

[wikimedia commons, CC BY-SA 3.0, author: Lysy]

Text / Tekst in PL / EN / DE

[PL] Już wkrótce, 20 marca, nasza wystawa ‚Historia o przetrwaniu i Zagładzie Holokaust na terenie Galicyjskiego Okręgu Naftowego“ zajedzie do Szczebrzeszyna (woj. lubelskie). Tego dnia o godz. 17 w budynku synagogi, w której mieści się obecnie Miejski Dom Kultury odbędzie się wernisaż wystawy. Wystawę oglądać będzie można do końca maja.

Czytaj więcej >  read more >
Na 29 tablicach przedstawiamy tragiczne losy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia z Borysławia, Drohobycza i okolic, przybliżamy sylwetki bohaterskich osób ratujących Żydów, a także pokazujemy odpowiedzialnych za Holokaust oraz jego przebieg w tym strategicznie bardzo ważnym Galicyjskim Okręgu Naftowym.
Wystawę oglądać będzie można do końca maja.

[EN] Soon, on 20 March, our exhibition „A History of Destruction and Survival – The Holocaust in the Galician Oil Field“ will be shown in Szczebrzeszyn (Poland, Lublin Province). On this day, at 5 pm, the opening of the exhibition will take place in the Synagogue building, which currently houses the Municipal Cultural Centre.
The 29 panels show the tragic fate of Polish Jewish citizens of Boryslaw, Drohobycz and the surrounding area, present the profiles of the heroic people who saved Jews, and trace the course of the Holocaust in the strategically important Galician oil district and those responsible for it.
The exhibition will be on public display in Szczebrzeszyn until the end of May.

[DE] Demnächst, am 20. März, wird unsere Ausstellung „Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben – Der Holocaust im galizischen Erdölrevier“ in Szczebrzeszyn (Polen, Provinz Lublin) gezeigt. An diesem Tag findet um 17 Uhr die Vernissage der Ausstellung im Synagogengebäude statt, in dem derzeit das Städtische Kulturzentrum untergebracht ist.
Die 29 Rollups zeigen das tragische Schicksal polnisch-jüdischer Bürger von Boryslaw, Drohobycz und Umgebung, stellen die Profile der heldenmütigen Menschen dar, die Juden gerettet haben, und zeichnen den Verlauf des Holocausts im strategisch wichtigen galizischen Öldistrikt nach und die dafür Verantwortlichen.
Die Ausstellung wird bis Ende Mai in Szczebrzeszyn zu sehen sein.

(Text / Tekst: Wieslawa Jurasz)

Jewish cementary, 2006

cmentarz żydowski / Jewish cementary / Jüdischer Friedhof

25.10.2006, Author: Merlin

[wikimedia commons, CC BY-SA 3.0, User: Merlin]