Kiedy czyta się stopnie oficerów SS czy policjantów, zwykle niewiele nam to mówi. SS było jednak silnie zorientowane na hierarchię wojskową Wehrmachtu. Oficerowie Wehrmachtu i policji, zwłaszcza wyżsi, byli prawie wszyscy członkami SS: na każdym etapie kariery, po krótkim czasie, ich stopnie w SS były zrównane z ich stopniami w wojsku lub policji.
Czytaj więcej > 
Pomocne jest również porównanie z odpowiednimi rangami innych armii, zwłaszcza USA i Polski, które przedstawiliśmy w tabeli. NATO opracowało zestaw zasad specjalnie dla takiego porównania, STANAG 2116, który jest używany jako podstawa tej tabeli. Określa dziesięć poziomów stopni oficerskich i dziewięć poziomów pozostałych stopni (od zwykłego żołnierza do sierżanta).
Stopnie Wehrmachtu, SS i Policji oraz Wojska Polskiego (1919-1939) odnoszą się do okresu II wojny światowej, natomiast kolumny dotyczące armii USA Wojska Polskiego (od 2004 r.) oraz kodu NATO pokazują aktualne stopnie.
Tabela ta, oczywiście, musi być czytana z zastrzeżeniami: 1. odnosi się do różnych systemów rang w różnych okresach, w których następowały zmiany organizacyjne. 2. w wykorzystanej literaturze występują różne przyporządkowania, pomiędzy którymi trzeba było dokonać wyboru. 3.: tabela może być oczywiście wadliwa.
Niemniej jednak, mamy nadzieję, że ta tabela porównawcza będzie Państwu pomocna.

tabela porównawcza