A Story of Destruction and Survival

The Holocaust in the Galician Oil Belt

Kategorie: Places (Seite 1 von 2)

Sara Kessler, Jonas Kessler

Biographie der Woche: Sara Kessler und Jonas Kessler

Sara Kessler wurde in Boryslaw in Galizien geboren und lebte in Köln. Sie war Jüdin und wurde deshalb ausgegrenzt, dann vertrieben und schließlich in Auschwitz ermordet: Ein jüdisches, ein galizisches, ein deutsches, ein europäisches Schicksal…

Ihr Sohn, Jonas Kessler, in Köln geboren, wurde im Konzentrationslager Plaszow (bei Krakau) erschossen

Kurzbiographien: Sara Kessler      Jonas Kessler

Biography of the week: Sara Kessler and Jonas Kessler

[EN] Sara Kessler was born in Boryslaw in Galicia and lived in Cologne. She was Jewish and was therefore marginalized, then expelled and finally murdered in Auschwitz: A Jewish, a Galician, a German, a European destiny….

Her son, Jonas Kessler, born in Cologne, was shot dead in the Plaszow concentration camp (near Krakow).

short biographies: Sara Kessler EN     Jonas Kessler EN

Biografia tygodnia: Sara Kessler i Jonas Kessler

[PL] Sara Kessler urodziła się w Borysławiu i mieszkała w Kolonii. Była Zydówką i została wykluczona, potem wypędzona i ostatecznie zamordowana w Auschwitz. Zydowski, galicyjski, niemiecki, europejski los….
Jej urodzony w Kolonii syn Jonas został zamordowany w obozie koncentracyjnym w Płaszowie pod Krakowem.

Krótkie biografie:  Sara Kessler PL   Jonas Kessler PL

Zapraszam do Berlina,

29 sierpnia 2019 o godz. 19 w Centrum Dokumentacyjnym Robót Przymusowych w okresie nazizmu, przy ulicy Britzer 5 w Berlinie-Schoeneweide, odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy „Historia przeżycia i Zagłady. Holokaust i praca przymusowa na terenie Galicji“. Bazuje ona na wystawie Holokaust w Galicyjskim Okręgu Naftowym, którą stworzyliśmy we współpracy z izraelską organizacją DBO (Uratowanych z Drohobycza i Borysławia i ich Potomków), a pokazywaliśmy już dwadzieścia razy w czterech różnych krajach.
Wystawa została poszerzona na potrzeby Centrum Dokumentacyjnego Robót Przymusowych o tematykę pracy przymusowej Żydów na terenie Galicji oraz o krótkie biografie sprawców, ofiar i ratujących Żydów.
Wystawę, którą oglądać można do końca stycznia 2020, wzbogaci program towarzyszący.
W imieniu pana Klausa Hasbron-Blume- kuratora wystawy, zapraszam na wernisaż i do uczestnictwa w spotkaniach

flyer_pl

Holocaust und Zwangsarbeit in Galizien

Zwangsarbeit an der Durchgangsstraße IV. Propagandafoto aus dem „Katzmann-Bericht“

[DE] Am 29. August wird diese Ausstellung in Berlin mit einer Vernissage eröffnet. Sie basiert auf der Ausstellung „Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben“, die in einem multinationalen Projekt gemeinsam entwickelt wurde mit DBO (Organisation der Überlebenden und Nachkommen aus Drohobycz, Boryslaw und Umgebung). Die Ausstellung im Dokumentationszentrum wurde erweitert, vor allem um Informationstische zur Zwangsarbeit von Juden in Galizien.
Unser besonderer Dank gilt der Leiterin des Dokumentationszentrums, Frau Dr. Christine Glauning, und Roland Borchers, mit dem wir in der Vorbereitung hervorragend zusammenarbeiten konnten.
Die Ausstellung bietet ein interessantes Begleitprogramm und wird bis Ende Januar 2020 in Berlin gezeigt werden.

[EN] On August 29, this exhibition will open in Berlin with a vernissage. It is based on the exhibition „A Story of Destruction and Survival“, which was developed in a multinational project together with DBO (Organisation of Survivors and Descendants from Drohobycz, Boryslaw and Surroundings). The exhibition in the Documentation Centre has been expanded, especially to include information tables on forced labour for Jews in Galicia.
Our special thanks go to the director of the Documentation Centre, Dr. Christine Glauning, and Roland Borchers, with whom we were able to cooperate excellently in the preparation.
The exhibition offers an interesting accompanying programme and will be shown in Berlin until the end of January 2020.

Link zur kommenden Ausstellung

Link zur Ausstellungseröffnung

Flyer Galizien-Eröffnung 29.08.2019

Flyer Galizien-Ausstellung

Ausstellungseröffnung / Exhibition Opening

[DE) Einladung zur Ausstellungseröffnung „Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben“ – Der Holocaust im galizischen Erdölrevier
Ort: Fritz-Bauer-Gesamtschule, Siegstr. 123, 53757 Sankt Augustin
Datum: Mittwoch, 30. Januar 2019, 17:00
Anmerkung: Bei den Projektträgern wurde DBO (Drohobycz BoryslawOrganisation) aus Israel versehentlich nicht aufgeführt – ohne sie hätte es aber dieses Projekt und die Ausstellung nie gegeben

[EN] Invitation to the exhibition opening
„A Story of Destruction and Survival“ – The Holocaust in the Galician Oil Belt
Location: Fritz Bauer Gesamtschule, Siegstr. 123, 53757 Sankt Augustin
Date: Wednesday, 30. January 2019, 17:00
Note: DBO (Drohobycz Boryslaw Organisation) from Israel was inadvertently not listed with the project sponsors – but without them this project and the exhibition would never have taken place.

Partnerschaft / Partnership Fritz-Bauer-Gesamtschule & Yad Vashem

Myriam Matalon (Yad Vashem), Stephani Overhage (Schulleiterin / school principal), Klaus Schumacher (Bürgermeister / mayor) signing the contract

Schulchor / school choir: Hey (Andreas Bourani)

Schulleiterin / Headmistress Stephani Overhage & ihr Stellvertreter / her deputy Patrick Werneburg

Schüler berichten über ihre Erfahrungen in Israel und warum sie für diese Kooperation sind

Students share their experiences in Israel and why they consider the partnership important

At the signing of the contract

Bei der Vertragsunterzeichnung

Schulfachlicher Dezernent Martin Nolte, Vertreter der Eltern und Schülerverteter unterzeichnen ebenfalls

Die Kooperationsurkunde / certificate of cooperation

Myriam Matalon (Yad Vashem) bei ihrem Vortrag über das pädagogische Konzept / explaining the pedagogical concept of the International School for Holocaust Studies

[DE] Am Mittwoch, dem 5. Dezember, fand die Auftaktveranstaltung zur Kooperation der Fritz-Bauer-Gesamtschule in St. Augustin bei Bonn mit dem German Desk der International School for Holocaust Studies von Yad Vashem statt. Die Fritz-Bauer-Gesamtschule hat sich – ihrem Namensgeber entsprechend – ein Schulprogramm gegeben, das sich dem Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus verpflichtet und wichtige Elemente der Holocaust-Didaktik enthält. Seit 2014 besteht eine Schulpartnerschaft mit der Hayovel Junior High School in Mewasseret Zion in Israel. Auf dieser Veranstaltung wurde feierlich die Kooperation unterzeichnet: Myriam Matalon unterschrieb für die International School von Yad Vashem; auf deutscher Seite unterschrieben u.a. die Schulleitung, Eltern- und Schülervertreter, der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin. Dies ist die vierzehnte Kooperation mit einer deutschen Schule. Am Nachmittag stellte Myriam Matalon sehr eindrücklich das pädagogische Konzept vor, das Yad Vashem entwickelt hat, um Schüler heute altersgemäß und ihrem kulturellen Hintergrund entsprechend anzusprechen.

Ende Januar 2019 wird unsere Ausstellung über den Holocaust in Galizien drei Monate lang in der Schule gezeigt und im Unterricht intensiv behandelt werden.

[EN] On Wednesday, 5 December, the opening event of the cooperation between the Fritz Bauer Comprehensive School in St. Augustin near Bonn and the German Desk of the International School for Holocaust Studies of Yad Vashem took place. The Fritz Bauer Integrated Comprehensive School – according to its eponym – has given itself a school programme which is committed to the fight against racism and anti-Semitism and contains important elements of Holocaust didactics. Since 2014 there has been a school partnership with the Hayovel Junior High School in Mewasseret Zion in Israel. The cooperation was solemnly signed at this event: Myriam Matalon signed for Yad Vashem’s International School; on the German side, the school management, parents‘ and students‘ representatives, the mayor of the city of Sankt Augustin, and others, signed. This is the fourteenth cooperation with a German school.
In the afternoon, Myriam Matalon presented very impressively the educational concept that Yad Vashem has developed to address students today according to their age and cultural background.

At the end of January 2019, our exhibition on the Holocaust in Galicia will be shown at this school for three months and intensively discussed in class.

[PL] W środę, 5 grudnia, odbyło się uroczyste rozpoczęcie współpracy pomiędzy Gesamtschule im. Fritza Bauera w St. Augustin koło Bonn a German Desc International School for Holocaust Studies z Yad Vashem. Fritz-Bauer-Gesamtschule przyjęła do realizacji – w myśl ideałów swojego patrona – program szkolny, który propaguje walkę z rasizmem i antysemityzmem i zawiera ważne elementy dydaktyki Holokaustu. Od 2014 r. istnieje partnerstwo szkół z Hayovel Junior High School w Mewasseret Zion w Izraelu. Współpracę potwierdzono uroczyście podczas tego wydarzenia podpisami: Myriam Matalon ze strony International Scool z Yad Vashem, a ze strony niemieckiej między innymi: zarząd szkoły, przedstawiciele rodziców i uczniów, burmistrz miasta Sankt Augustin. Jest to czternasta już współpraca z niemiecką szkołą. Po południu Myriam Matalon przedstawiła koncepcję edukacyjną, którą Yad Vashem opracował z myślą o dzisiejszych uczniach w zależności od ich wieku i pochodzenia kulturowego.
Pod koniec stycznia 2019 r. nasza wystawa na temat Holokaustu w Galicji będzie pokazywana w szkole przez trzy miesiące i intensywnie dyskutowana na zajęciach szkolnych.

Ukrainian report about the Helmrichs

[English]

The Ukrainian Jewish newspaper Hadashot reports about Eberhard and Donata Helmrich, Righteous among the Nations, and the revelation of the memorial plaque at his residential house in Drohobycz

[Deutsch]

Die ukrainisch-jüdische Zeitschrift Hadashot berichtet über Eberhard und Donata Helmrich, Gerechte unter den Völkern, und die Enthüllung der Gedenktafel an seinem Wohnhaus in Drohobycz

[український]

В день, когда нацистская Германия 76 лет назад принесла на территорию одной шестой части суши ужас, обернувшийся десятками миллионов смертей, — в Дрогобыче открыли мемориальную доску …майору Вермахта и члену НСДАП с 1932 года Эбергарду Гельмриху. И это символично, ведь этот уроженец Гамбурга, используя служебное положение, спас с женой Донатой сотни евреев от верной смерти, получив звание Праведников народов мира

Helmrich article

Exhibition / Ausstellung in Jena, 8.8.2017

Plakat zur Ausstellung


[Deutsch]

Die Ausstellung über den Holocaust im galizischen Erdölrevier, „Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben“, wird am Dienstag, dem 8. August, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Michael zu Jena eröffnet. Bei der musikalisch begleiteten Vernissage wird der Holocaust-Überlebende Prof. Dr. Józef Lipman aus Breslau / Wroclaw anwesend sein. Gezeigt werden neben der mobilen Ausstellung auch Videos und verschiedene Objekte in Vitrinen und an einem Lesetisch. Zur Ausstellung wurde ein Flyer veröffentlicht.
Die Ausstellung ist geöffnet montags von 12-17 Uhr, an allen anderen Tagen von 10 bis 17 Uhr und dauert bis zum 28.September.

Innenraum der Stadtkirche

Blick auf eine Ausstellung im Seitenschiff

 

Helmrich memorial plaque / Gedenktafel in Drohobycz

[English]

Ceremony commemorating Eberhard and Donata Helmrich

A memorial plaque to Eberhard and Donata Helmrich was unveiled in Drohobycz, June 22nd. It reminds this couple which is honored as „Righteous among the Nations“ because they saved many Jews during the Holocaust.
The mayor of Drohobycz, Taras Kuchma, the chairman of the Jewish community, Jozef Karpin, Varda Ghivoly from the „Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organization“ from Israel and Georg Goosmann for ASF spoke at the memorial service. Georg Goosmann also presented the greeting address of Cornelia Schmalz-Jacobsen, daughter of the Helmrichs:
„…I wish I could be with you today in Drohobycz, but unfortunately it is not possible.
I thank all of you, who are gathering in front of the house, where my father lived during the dark years of the war. I thank you from the bottom of my heart.
I am not able to really express my gratitude, and what it means to me, that my beloved father and mother are not forgotten.That men and women from an other generation are here to commemorate him.
May people who walk by, now and then look at the „Erinnerungstafel“ and wonder, what this man has done for others…“

[Deutsch]

Jozef Karpin, Taras Kuchma, Tanya Firman

Am 22. Juni wurde eine Gedenktafel an Eberhard und Donata Helmrich in Drohobycz enthüllt. Es erinnert an dieses Ehepaar, die wegen ihrer Rettung vieler Juden während des Holocaust als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt werden.
Die Inschrift auf der Tafel lautet: „Eberhard Helmrich, Gebietslandwirt des Distrikts Dorhobycz, wohnte während der deutschen Besatzung (1941-1944) in diesem Haus. Er und seine Frau Donata retteten die Leben hunderter Juden aus Drohobycz und Umgebung“.
Bei der Gedenkfeier sprachen der Bürgermeister von Drohobycz, Taras Kuchma, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Jozef Karpin, Varda Ghivoly von der „Drohobycz, Boryslaw and Vicinity Organisation“ aus Israel und Georg Goosmann für ASF. Georg Goosmann trug auch die Grußadresse von Cornelia Schmalz-Jacobsen vor, der Tochter der Helmrichs:
„…Ich wünschte, ich könnte heute mit Ihnen in Drohobycz zusammen sein, aber leider ist es nicht möglich.
Ich danke allen, die sich hier vor diesem Haus versammeln, in dem mein Vater während der dunklen Jahres des Krieges wohnte. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen.
Ich bin nicht wirklich in der Lage, meine Dankbarkeit auszudrücken, und was es mir bedeutet, dass meine geliebten Eltern nicht vergessen sind. Dass Männer und Frauen einer anderen Generation hier sind, um sie zu ehren.
Mögen Menschen, die hier vorbeikommen, hin und wieder auf diese „Erinnerungstafel“ blicken und sich fragen, was dieser Mann für andere getan hat…“

Gedenktafel

Exhibition in L’viv / Ausstellung in Lemberg / Виставка у Львові

[English]

In Lviv on Monday, June 26, 2017 at 5pm:
„A STORY OF DESTRUCTION AND RESCUE
The Holocaust in Drohobycz and Boryslaw“
Free and open to the public

[Deutsch]

Auf Initiative von DBO wird unsere Ausstellung zum Holocaust im galizischen Erdölrevier, „Eine Geschichte von Vernichtung und Überleben“, am Montag, dem 26.6.2017, um 17 Uhr in Lemberg eröffnet. Eintritt ist frei

Leseempfehlung: „Chaim heißt Leben“

Unter diesem Titel erscheint jetzt in zweiter Auflage ein bemerkenswertes Buch – die Erinnerungen des Holocaust-Überlebenden Chaim Segal aus Boryslaw in Galizien. Julia Drinnenberg hat in bewundernswerter Weise diese Erinnerungen redigiert, aufgrund vieler Gespräche ergänzt, ins Deutsche übersetzt und die englische und deutsche Ausgabe verantwortet. Julia hat ermöglicht, dass unsere Ausstellung ab Oktober im Sara-Nussbaum-Zentrum in Kassel gezeigt werden kann, und wird dort auch eine Lesung zu ihrem Buch halten.

Flyer Chaim heißt Leben

« Ältere Beiträge